انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

راهنمای ارتباطات

- سوپروایزر کنترل عفونت: Icprhc91@yahoo.com

                              تلفن: 23923134

- مرکز بهداشت شمال تهران: خیابان دکتر شریعتی، مقابل شرکت مخابرات، کوچه اشراقی، پلاک 2/16
                                         تلفن: 88511361- انیستیتو پاستور: تهران، خیابان پاستور، خیابان 12 فروردین، پلاک 69
                          تلفن: 20-66953311

- آدرس سایت مرکز کنترل بیماریها: www.cdc.gov.com


- آدرس سایت سازمان بهداشت جهانی: www.who.int/gpsc/5may/en/ ,www.who.com