انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


برنامه آموزشی کنترل عفونت سال 1396

همکاران محترم ،از آنجاییکه زمانبندی آموزشی توسط واحد آموزش انجام میگردد و محتوای آموزشی توسط واحد کنترل عفونت تعریف میشودهمکاران گروههای مختلف شامل پزشکان،پرستاران،واحدهای پاراکلینیک وخدمات در صورت نیاز به امر آموزشی در زمینه کنترل عفونت علاوه بر مباحث موجود در برنامه ، مطالب مورد نیاز را با شماره تلفن 3134 یا 2014در میان گذارده تا با انجام هماهنگی لازم این امر انجام گردد.

برنامه زمانبندی جلسات رابطین کنترل عفونت
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 کلاس آموزش پرستاران