انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

راهنمای برنامه مراقبت از آنفولانزای انسانی با ویروس آنفولانزای خوکی A
راهنمای حفاظت کارکنان آزمایشگاه در مقابل ویروس آنفولانزای H1N1 با منشا خوکی
راهنمای غربالگری بیماران دچار آنفولانزای A با منشا خوکی در مناطقی که گزارش موارد ناچیز یا صفر بوده
راهنمای درمان داروئی ضد ویروس در موارد قطعی یا مشکوک ابتلا به ویروس آنفولانزای A با منشا خوکی و همچنین موارد تماس نزدیک
دستورالعمل کنترل عفونت در مراکز درمانی ویژه مراقبت از بیماران مشکوک و یا مبتلا به آنفولانزای A با منشا خوکی
راهنمای پزشکان بمنظور پیشگیری و درمان عفونت ویروس آنفولانزا با منشا خوکی در کودکان