انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

بیماریهای مشمول گزارش فوری (تلفنی)

- فلج شل حاد
- سرخک
- سندرم سرخجه مادرزادی
- دیفتری
- کزاز نوزادان
- مننژیت
- وبا
- طاعون
- تیفوس
- مالاریا
- بوتولیسم
- سیاه زخم تنفسی
- سیاه سرفه
- تب زرد
- هر گونه حیوان گزیدگی
- تب های خونریزی دهنده