انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نمایش بر اساس 
 اتاق عمل
اسلایدهای سمینار
شنبه 29 آبان 1395
دانلود فایل (word)
 اتاق عمل ۲
اسلایدهای سمینار
شنبه 29 آبان 1395
دانلود فایل (word)
 اتاق عمل ۳
اسلایدهای سمینار
شنبه 29 آبان 1395
دانلود فایل (word)
 اتاق عمل ۴
اسلایدهای سمینار
شنبه 29 آبان 1395
دانلود فایل (word)
 فرایند گزارش دهی موارد عفونت بیمارستانی
فرایند گزارش دهی موارد عفونت بیمارستانی
شنبه 29 آبان 1395
دانلود فایل (word)
 نمونه گیری از زخم
نمونه گیری از زخم
پنجشنبه 27 آبان 1395
دانلود فایل (word)
 ریسک فاکتورهای پنومونی بیمارستانی
ریسک فاکتورهای پنومونی بیمارستانی
پنجشنبه 27 آبان 1395
دانلود فایل (word)
 احتیاطات ایزولاسیون
احتیاطات ایزولاسیون
پنجشنبه 27 آبان 1395
دانلود فایل (word)
 اپیدمیولوژی عفونت های مرتبط با بهداشت و درمان
اپیدمیولوژی عفونت های مرتبط با بهداشت و درمان
پنجشنبه 27 آبان 1395
دانلود فایل (word)
 تعاریف عفونت محل عمل جراحی
تعاریف عفونت محل عمل جراحی
پنجشنبه 27 آبان 1395
دانلود فایل (word)