روز جهانی بهداشت دست

روز جهانی بهداشت دست ۱۴۰۲

آموزش در روز جهانی بهداشت دست
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۵:۰۶ کد : ۷۴۹۶ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۱۸۰
آموزش در روز جهانی بهداشت دست
روز جهانی بهداشت دست ۱۴۰۲

به مناسبت روز جهانی بهداشت دست در ادامه اقدامات انجام شده ، کلاس آموزشی جهت کادر درمان و غیر درمان با تاکید بر بهداشت دستها خصوصا در مورد استفاده بجا از دستکش  و استانداردهای مربوط به کوتاهی ناخنها و مقالات مرتبط با افزایش میزان انتقال میکروارگانیسمها در ناخنهای  کاشته شده و هر پوششی روی ناخن در قیاس با ناخنهای طبیعی برگزار گردیدو به جهت ادامه فرهنگ سازی ، محلولهای ضد عفونی کننده دست و پوسترها و پمفلتهای آموزشی نیز توزیع گردید.در پایان از  رابطینی که چک لیست  نظارت بر میزان کامپلیانس بهداشت دست را در مرکز تکمیل نمودند به رسم یاد بودتقدیر انجام شد.


نظر شما :