انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 
آموزش بهداشت دست و ضدعفونی ابزار پزشکی
چهارشنبه ۳۱-۲-۹۲ از ساعت ۹ لغایت ۱۲:۳۰ برنامه آموزشی در زمینه بهداشت دست و ضدعفونی ابزار پزشکی  با همکاری واحد آموزش پرستاری برگزار میگردد .در این برنامه با توجه به استقبال اساتید و دستیاران و پرستاران از دستگاه black box در روز جهانی بهداشت دست جهت ارزیابی ضدعفونی دستها مجددا  این دستگاه در اختیار شرکت کنندگان محترم قرار خواهد گرفت .روز چهارشنبه در سالن B منتظر حضور شما هستیم.
چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393  11:46

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 2 تير 1397  8:27:19
تعداد بازديد از اين خبر : 1368