انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 
کرونا ویروس

با توجه به ایجاد طغیان کرونا ویروس در عربستان ، و از آنجاییکه این کشور یکی از مراکز مهم سفرهای زیارتی محسوب میگردد توصیه گردیده است تمام کارکنان کادر درمان در رابطه با این بیماری اطلاعات کامل داشته و طبق دستورالعمل کشوری مقابله با این بیماری که در قسمت راهنمای بیماریهای واگیر سایت کنترل عفونت مرکز قرار داده شده است برخورد نمایند.
سه شنبه 30 ارديبهشت 1393  11:45

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 7 ارديبهشت 1397  5:23:31
تعداد بازديد از اين خبر : 2125