انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 
روز جهانی بهداشت
۷ آوریل روز جهانی بهداشت میباشد . در این روز هر ساله سازمان بهداشت جهانی با توجه به مسایل پیش آمده شعاری را انتخاب مینماید تا جهانیان متحدالشکل در طی یکسال به آن عمل نمایند. از آنجاییکه بیش از 200 نوع بیماری ناشی از مواد غذایی آلوده به باکتری ، ویروس، پارازیت یا مواد شیمیایی  وجود دارد که میتواند مسبب  اسهال تا  ایجاد سرطان باشد  امسال شعار روز جهانی بهداشت" ایمنی غذا از مزرعه تا بشقاب" و به طور عام  "ایمنی غذا  از تولید به مصرف"  نامیده شده است .
به همین منظور ، در ایران  که هفته اول اردیبهشت ماه به هفته سلامت اختصاص دارد ، برنامه هایی در این زمینه توسط وزارت بهداشت تدارک دیده شده است.منبع : سازمان بهداشت جهانی
يکشنبه 16 فروردين 1394  7:15

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 1 تير 1397  0:26:28
تعداد بازديد از اين خبر : 2902