انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 
کمپین روز جهانی بهداشت دست

از  سال 2005 که سازمان بهداشت جهانی شعار" مراقبت تمیز مراقبت امن تر" را  در سرلوحه امور خود قرار داد    ، بیش از 130 کشور عضو سازمان و کشورهای غیر عضو حمایت خود را برای پیشگیری از عفونت های بیمارستانی  (HAI) اعلام نمودند  و تسهیلاتی جهت فراهم سازی بهداشت دست ایجاد گردید. در حال حاضر تمام تلاش ها نسبت به حفظ اقدامات انجام شده و در نتیجه کاهش بیشتر عفونتهای بیمارستانی است.

هر ساله صدها میلیون نفر در سراسر جهان به عفونت های بیمارستانی مبتلا شده و  برخی فوت میکنند و یا بطور قابل توجهی به بیماریها و عفونت های شدید دیگر مانند استافیلوکوک اورئوس مقاوم به  متی سیلین (MRSA) ویا بیماریهای عفونی که  بدنبال مراقبتهای انجام شده ایجاد میشود  مانند مقاومت به آنتی بیوتیک ها مبتلا  میشوند.  کارکنان بهداشتی با رعایت بهداشت دستها در مراقبت از بیمار، سبب کاهش بار آلودگی میشوند . بیمارستانها جهت دستیابی به  استراتژی رعایت 5 موقعیت بهداشت دست تلاش میکنند تا با آگاهی بیشتر، تغییر نگرش و رفتار نسبت به این اقدام بهداشتی دست یابند.

چشم انداز سازمان جهانی بهداشت  برای دهه آینده تشویق و ترویج در جلوگیری از آسیب های قابل اجتناب از میکروب های خطرناک در محل مراقبت از بیمار است . (بخشی از پیام پروفسور پیتت در روز جهانی بهداشت دست) .

به همین منظور هر ساله در روز 5 ماه می که مصادف با پانزدهم اردی بهشت ماه است در سراسر جهان روز بهداشت دست گرامی داشته میشود و برنامه های متنوعی در مراکز درمانی و جامعه جهت تشویق افراد به رعایت این اقدام بهداشتی صورت میگیرد.

در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران نیز امسال برنامه های اجرا شده شامل  جا نمایی بنرهای آموزشی و یادآور در قسمتهای مختلف بیمارستان ، الصاق پوسترهای رنگی در محل ورودی تمامی بخشها و واحدهای پاراکلینیک، اجرای فیلم کوتاه در کلیه کامپیوتر های مرکز،  توزیع محلولهای ضدعفونی دست جیبی به کارکنان و برخی از همراهان بیماران به همراه آموزش مراحل ضد عفونی دستها ، برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دست جهت مادران کودکان بستری در بخشهای کودکان ، پایش پاکیزگی دستها ی کارکنان  پس از ضد عفونی ، توسط دستگاه  Hygiena که از استقبال بی نظیری برخوردار گردید، بود. همچنین ارسال برخی تصاویر جهت شرکت در کمپین WHO توسط سوپروایزر کنترل عفونت خانم رستمی انجام گردید.

 

 
شنبه 19 ارديبهشت 1394  7:16

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 3 تير 1397  4:11:54
تعداد بازديد از اين خبر : 6226