انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 
کلاس آموزشی کنترل عفونت
 با توجه به شیوع انفولانزا در فصل سرما کلاس آموزشی کنترل عفونت کاملا به این موضوع اختصاص داده شد و در مورد انواع  آن به ویژه نوعA و راههای انتقال ، علائم ، درمان و پیشگیری توضیحات کامل توسط سوپروایزر کنترل عفونت خانم رستمی  ارئه گردید . لازم به ذکر است اشاره شود در کلاسهای کنترل عفونت بسته به شیوع بیماری در هر فصل اختصاصا در آن مورد آموزشهای لازم ارائه میگردد.مانند وبا ، CCHF  و ....
يکشنبه 22 آذر 1394  8:20

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 3 تير 1397  4:6:30
تعداد بازديد از اين خبر : 1243