انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 
روز جهانی بهداشت دست

 پنجم ماه می مصادف با پانزدهم اردی بهشت ماه ،  از سوی WHO   " روز جهانی بهداشت دست " نام گذاری شده است  این سازمان  هر ده سال یک هدف اصلی را که منتج از  رعایت بهداشت دست است  در جهان برنامه ریزی مینماید .سازمان جهانی  بهداشت   ، شعار "بهداشت دست برای مبارزه با مقاومت به آنتی بیوتیک"  را در سرلوحه برنامه سالانه خود جهت حفظ ایمنی بیماران و کارکنان قرار داده است و در بیانیه خود اعلام نمودند که:

" ما میخواهیم روسا و مدیران سیستمهای بهداشتی و درمانی از برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت در جهت محافظت بیماران در برابر عفونتهای  مقاوم به آنتی بیوتیک حمایت نمایند.

ما میخواهیم کارکنان در زمان مناسب بهداشت دست خود را رعایت نمایند.

ما میخواهیم مسئولین پیشگیری و کنترل عفونت مراکز،  بهداشت دست را به عنوان هسته اصلی برنامه  کنترل عفونت قرار دهند.

ما میخواهیم برنامه ریزان سیستم بهداشتی درمانی انتشار مقاومت های آنتی بیوتیکی را با حمایت از  واحد پیشگیری از عفونت متوقف  نمایند. "

 در همین  راستا با حمایت ریاست محترم مرکز و اعضاء کمیته کنترل عفونت برنامه های متنوعی    در بیمارستان برگزار خواهد شد.
منتظر ما باشید. 

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1396  8:21

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 2 مهر 1397  23:31:20
تعداد بازديد از اين خبر : 921