برنامه آموزش سال ۹۸

 

ردیف

موضوع

محل

روز

ساعت

گروه هدف

توضیحات

1

اصول کنترل عفونت 

سالن B

دوشنبه

9-11

پرستار

 

2

استانداردهای کنترل عفونت

سالن B

یک شنبه

9-11

پرستار

 

3

کنترل عفونت

سالن B

چهار شنبه

9-11

کمک بهیار

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

  در صورت هرگونه تغییر در تاریخ اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۹