اخبار

اصول مراقبت تنفسی در آنفلوانزا
آنفلوانزا

اصول مراقبت تنفسی در آنفلوانزا

انفلوانزا بیماری ویروسی شایع در فصول سرد میباشد . شروع ناگهانی تب بالای ۳۸ درجه و حداقل یکی از دو نشانه تنفسی در غیاب سایر علل شناخته شده: سرفه خشک و گلودرد میباشد. سرویسهای اورژانس بیمارستانی و بخش های بستری، نقش عمده ای را در ساختار سیستم بهداشتی و درمانی ایفا می نمایند.این نقش حیاتی شامل پاسخ دهی به کمک درخواستی، جداسازی و تفکیک بیماران(تریاژ)، درمانهای اولیه و اورژانسی بیماران می باشد.

ادامه مطلب